Leven in Albanië

TFC


Nel, Yvonne, Loeki, Greet

Thuisfrontcommissie

De thuisfrontcommissie is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Anneco in Albanië. Ze doen dit door een brug te vormen tussen Anneco, haar thuisgemeente te Doorn en de achterban in Nederland. Anneco leeft van giften. De TFC is hiervoor verantwoordelijk. Daarin ondersteund door de Stichting Leven in Albanië. De TFC wil u graag helpen om betrokken te blijven bij het werk van Anneco in Albanië. U/jij kunt dit doen door ons een berichtje te sturen dat u/jij op de hoogte wil blijven middels de nieuws- en/of gebedsbrief. Naast gebed, wordt ook uw financiële steun op prijs gesteld.

Contactgegevens

De commissie bestaat uit de leden:
Nel, voorzitter
Loeki, penningmeester
Yvonne Simons
Greet

Contactgegevens
p/a Loeki Jansma
Palmstraat 279
3912 XK Amersfoort
06-20158047

 


Copyright (c) 2014 by  Leven in Albanië