Stichting Leven in Albanië

Leven in Albanië

Het dagelijks bestuur:
Jan Mannee, Voorzitter
Jurrie Steenkamp, Penningmeester
Leo Robbemond, Secretaris

Aanvullende leden zijn:
Loeki Jansma, Peter Maris, Siem Hiemstra

Contactgegevens
Marijkelaan 2
3851 RN Ermelo

info@leveninalbanie.org

KvK: 08181595
Bankrekening:
NL85 INGB 0004 4461 34

De stichting Leven in Albanië is opgericht op 19 september 2008. Vanuit een aantal 'incidentele' activiteiten vanaf medio 2005 is de wens ontstaan om een stichting op te zetten om meer structureel en voor langere tijd ondersteuning te bieden in Albanië. Vanaf zomer 2005 zijn er meerdere contacten ontstaan en is er visie ontwikkeld. Deze visie is verwoord in de doelstellingen van de stichting. De aanloop naar het ontstaan van Leven in Albanië vindt u onder ontstaan.

Stichting Leven in Albanië heeft de volgende doelstellingen:

  • Leven in Albanië wil een bijdrage leveren aan het creëren van een volwaardig leven voor mensen met een handicap of mensen in een zwakke positie in Albanië.
  • Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus in Albanië en in andere landen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het volledige actuele beleidsplan kunt u verder op deze pagina inzien.De bestuursactiviteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding of beloning ontvangen.
Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan

Het beleidsplan voor 2021 - 2024 vindt u hier.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2022 vindt u hier.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2022 vindt u hier.