AVG

informatie aangaande de AVG

In verband met de nieuwe wet AVG willen we u ook informeren over het volgende aangaande de registratie van uw persoonsgegevens door de Stichting Leven in Albanië.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal vanaf 25 Mei 2018 van toepassing zijn. Meer hierover leest u op: algemene informatie avg https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

St. Leven in Albanië registreert de volgende gegevens van haar donateurs en ontvangers van nieuwsbrieven:

  1. Naam
  2. Adres (voor zover bekend)
  3. Email adres, ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven
  4. Bankrekeningnummer en donatiebedrag (indien van toepassing)

Deze gegevens worden niet met externe organisaties gedeeld behalve op verzoek van de wettelijk geautoriseerde organisaties zoals de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens. In die situaties zullen wij u daarover informeren voor zover we uw email adres ter beschikking hebben.

U kunt een beroep doen op uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Als we uw gegevens verwijderen zullen we ook geen nieuwsbrieven meer toezenden. U kunt daarvoor contact opnemen met Leo Robbemond in zijn rol als functionaris voor de gegevensbescherming bij de stichting Leven in Albanië via het email adres leorobbemond@leveninalbanie.org.

Via deze link kunt u lezen hoe Stichting Leven in Albanië de AVG heeft opgenomen in haar beleid ten aanzien van registratie en het omgaan van persoonsgegevens.