Stichting Leven in Albanie

Leven in Albanië

Ondersteun ons werk en doneer nu via Geef

Facebook Stichting Leven in Albanië

LinkedIn Stichting Leven in Albanië

Stichting Leven in Albanië is sinds 2009 werkzaam in Albanië. De mensen in Albanië hebben ons hart sinds ons bezoek in 2005. De mensen in sociale en materiële nood en de mensen met beperkingen hebben ons aangezet om in beweging te komen.

Stichting Leven in Albanië wil juist diegene die in een zwakke of nadelige positie verkeren, helpen een volwaardig leven op te bouwen. Ook wil zij in woord en daad het Leven in Jezus Christus in Albanië verkondigen.

De stichting realiseert haar doel door projecten te ontwikkelen, of aan te sluiten bij reeds bestaande projecten, stichtingen of kerken. De uitgezonden zendingswerkers uit Nederland voeren de projecten lokaal uit of sluiten zich aan bij een lokale stichting of kerk. Het bestuur en vrijwilligers werven fondsen om de projecten te financieren. De vele bezoekers en vrijwilligers die zich aanmelden, helpen ons om echt verschil te kunnen maken in de levens van mensen.

Ervaar ons product

Stel gemakkelijk je eigen website samen aan de hand van heel veel verschillende blokken.

Een boventitel

Een content titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een boventitel

Een content titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen