TFC bedankt!

Nieuws & brieven

Peter en Annemarie leven nog steeds deels van giften. Zij voeren drie a vier keer per jaar projectreizen uit en sturen verder het werk aan vanuit Nederland.
U kunt dit werk op verschillende manieren ondersteunen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Stichting of naar contact gaan.

Laatste nieuwsbrief december 2017
Newslettre December 2017

De thuisfront commissie (TFC) ondersteunde Peter en Annemarie bij het werk.
Zij deden dit door een brug te vormen tussen de werksituatie in Albanië, hun thuisgemeente in Ermelo en hun achterban in Nederland.
Nu Peter en Annemarie weer in Nederland wonen is die brugfunctie niet meer nodig.
Wat zijn we blij en dankbaar voor al die jaren waarin de TFC ons heeft ondersteund.