Debriefen wat houdt dat in?
Een debriefing is een gestructureerd proces waar missionaire werkers tijd en ruimte krijgen om in een vertrouwde omgeving met ervaren en getrainde mensen te praten over en te reflecteren op het werk wat ze voor de Heer mogen doen. Het helpt de veerkracht van werkers te verhogen zodat ze op een goede manier kunnen werken in het werkveld waar ze dienen. Eerder gebeurde dit vooral als de werkers weer terugkwamen in hun eigen land, nu is dat anders, er wordt meer gedacht aan het welzijn van de werker tijdens het werk in de zending. De uitdagingen worden erkend en herkend.We zien meer en meer dat er een behoefte is voor een reguliere debriefing (iedere paar jaar)vanwege de  hectiek waar men mee te maken heeft. De werkers moeten hun verhaal kwijt. Dit kan door een paar dagen de tijd te nemen en bij afgelopen periode stil te staan. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe heb je dat ervaren? Wat mis je? (thuis, voorspelbaarheid, praten in je eigen taal etc.)Hoe gaat het in je relaties met elkaar, met je omgeving en met God? Het debriefen heeft ook een signaleringsfunctie. Soms is het nodig dat iemand doorverwezen wordt voor pastorale of professionele hulp. Er is steeds meer behoefte aan debriefers en coaches voor de debriefers.

Heb je belangstelling of heb je vragen? Mail dan naar Peter Maris: petermaris@leveninalbanie.orgLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.