Medische trainingen

Albanië is een land in opbouw, dat betekent dat er nog steeds van alles nodig is. Onder andere scholing van mensen die werken met kinderen met een achterstand, verstandelijk beperkte kinderen en kinderen met een leerprobleem. Vanuit de opleiding voor bijvoorbeeld psycholoog of pedagoog is hier vaak nog te weinig aandacht voor geweest. Daarom worden er bijscholingscursussen gegeven door organisaties als Autisme Spiegel uit Nederland in samenwerking met lokale partners. Dit voorziet in een nood en helpt mensen die werken met deze groep kinderen betere en meer verantwoorde zorg en scholing te geven.
In november 2017 heeft Autisme Spiegel diverse trainingen verzorgd. Op 3 locaties is voor verschillende doelgroepen uitleg gegeven over wat autisme betekent en wat voor impact dat heeft op de persoon zelf. Maar ook voor de omgeving van die persoon zoals ouders, broers en zussen, leraars, etc.

In Mei 2017 hebben er weer, in samenwerking met Autisme Spiegel, trainingen plaats gevonden in Tirana( Prush), Dürres en Marikaj. Na de trainingen kwam er een duidelijk verzoek om terug te komen voor verdere trainingen.

In Mei 2015 heeft Leven in Albanië trainingen gegeven in Durres en in Korça samen met Autisme Spiegel.

In April 2014 zijn er tweedaagse conferenties gehouden in Tirana en Burrel in samenwerking met Prime, Autisme Spiegel en het Jonathan centrum In Burel kreeg dit ook nog een vervolg met een op maat gesneden training voor een centrum specifiek op het gebied van autisme en down.

Verschillende trainingen

Help the Life - Prush

 Voor de organisatie Help the Life in Prush nabij Tirana is een training gegeven aan ouders. Zij hebben hun kinderen bij deze organisatie in dagbesteding en veelal gaat het om kinderen met een lager IQ, diverse handicaps en autisme. De ouders waren blij met deze training en kunnen nu beter begrijpen wat zich in het hoofd van hun kind afspeelt en hoe ze als ouders hier het beste mee kunnen omgaan.

Kindergarten Kristal

Voor de Kindergarten Kristal in Marikaj (het ‘kleuterschooltje van Zenepe) is uitleg gegeven over autisme aan de leidsters. De Kindergarten heeft nu twee vestigingen (in Marikaj en Maminas) en er komen bijna 80 kinderen naar deze goed bekend staande christelijke ‘kleuterschool’. Ook hier komen er soms kinderen met autisme of ADHD en door de training hebben de leidsters handvaten gekregen om hier goed mee om te kunnen gaan.

Autisme en ADHD

In samenwerking met de psychologen praktijk Drejt Zvillimit van Eriona Kole in Dürres is een begin gemaakt met een breed opleidingsprogramma voor onderwijzers en onderwijzeressen van het basisonderwijs om hen meer bekend te maken met autisme en ADHD. Veelal worden kinderen met deze handicap genegeerd in de klas en buitengesloten omdat de onderwijzers niet weten hoe ze hier mee moeten omgaan. Voor een groep van ruim 60 deelnemers mochten we 3 trainingen geven over wat autisme inhoudt, wat ADHD inhoudt en hoe je het beste kunt omgaan en werken met kinderen met deze stoornissen.